“Omenirea a inceput cu agricultura
si ar sfarsi in absenta ei.”

LEGISLATIE


LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ

LEGISLAŢIE COMUNITARĂ

Ordinul nr. 619/2015

Ordonanța de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

 

Ordin nr. 15/2018 – termen plati

CERERE 2017

ORDIN nr 619_2015 la data de 7 martie 2017

Ordin 619 din 2015 ACTUALIZAT

12.02.2016 PROIECT DE ACT NORMATIV ,PRIVIND HOTĂRÂREA pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

CODUL DE BUNE PRACTICI IN FERMA  ( atentie pagina 84 cap 6.5 alin .155)

Legea nr. 149/2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Normele pentru aplicarea Codului fiscal au fost publicate.

Noile Coduri Fiscale | Noul Cod fiscal și Noul Cod de Procedură Fiscală

Ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

http://www.apia.org.ro/files/news_files/15-11-02-03-52-AJUTORUL DE STAT PENTRU
MOTORINA UTILIZATĂ ÎN AGRICULTURĂ

CONTACT


P-ţa Walter Mărăcineanu Nr. 1-3, etaj III, camera 247
Bucuresti, Sector 1
Cod postal : 010155

Presedinte: ing. Laurentiu Baciu
Tel/fax: 021.314 70 65
email: info@lapar.org

Director Executiv LAPAR: DRAGNEA Eugenia
Tel: 0745 751 283
email: info@lapar.org